Paziņojums par transportlīdzekļa (atkārtotu) izsoli
Paziņojums par transportlīdzekļu (atkārtotu) izsoli
NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLE
Ēkas demontāža Viestura ielā 44, Jēkabpilī
Asfaltēšanas darbi