Ieteikt:
Šķirošanas konteineros un pie tiem NEDRĪKST izmest iepakojumu, kam nav realizācijas iespēju!
Atkritumu savākšana un pārvadāšana / 18. Augusts 2020 10:44 / 196x /

Šķirošanas konteineros un pie tiem NEDRĪKST izmest iepakojumu, kam nav realizācijas iespēju!

Jēkabpils pilsētas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pilsētas teritorijā ir izveidojis un uztur 100 atkritumu šķirošanas punktus, papildus tiem divpadsmit dažādās vietās ir izvietoti arī zvanveida konteineri stikla šķirošanai, un darbojas atkritumu šķirošanas laukums Zemgales ielā 24/1. Atkritumu šķirošanas infrastruktūra ir izveidota ar mērķi nodrošināt pilsētas iedzīvotājiem pēc iespējas pieejamāku un ērtāku iespēju atbrīvoties no mājsaimniecībā radītajiem atkritumiem.

Atzinīgi vērtējams ir fakts, ka atkritumu šķirošanas tendence ir pozitīva un  katru gadu izpratne par šķirošanas nozīmīgumu kļūst aizvien skaidrāka, taču līdztekus ir gana liels sabiedrības īpatsvars, kuri neapzinās šķirošanas nozīmīgumu un to, kāds kaitējums videi ilgtermiņā tiek nodarīts, nepārstrādājot izlietoto iepakojumu apzinīgi un mērķtiecīgi.

Uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste Santa Kūlīte skaidro: “Lai iedzīvotājiem radītu izpratni par to, kāds ir Jēkabpilī sašķiroto atkritumu tālākais ceļš, vēlos izskaidrot šā brīža ‘’šķirošanas ķēdes posmus’’: šobrīd atkritumu šķirošanas punktos ir novietoti trīs dalītās vākšanas konteineri – stikla iepakojuma konteineru saturs tiek iztukšots atsevišķi un nodots uzņēmumam Eco Vide Baltia tālākai pārstrādei. Savukārt, plastmasas/metāla un papīra konteineru saturs tiek nogādāts Vidusdaugavas SPAAO atkritumu šķirošanas laukumā Zvaigžņu ielā 1, kur tas nonāk uz šķirošanas līnijas, un šķirotāji vēlreiz nodala katru atkritumu veidu atsevišķi, lai būtu iespējams tos nodot tālāk pārstrādes uzņēmumiem.  Pāršķirošana nepieciešama, jo atkritumu šķirošanas kultūra iedzīvotāju starpā aizvien ir zemā līmenī, - bieži konteineros tiek samests netīrs, slapjš vai neatbilstošs iepakojums, un pat veselībai un dzīvībai bīstami atkritumi.’’

Atgādinām, ka šķirošanai paredzētajos atkritumu konteineros nedrīkst ievietot neatbilstošu, netīru, slapju iepakojumu. Šāda rīcība atsevišķos gadījumos var sabojāt visu konteinera saturu vai radīt kaitējumu līdzcilvēku veselībai. Šķirošanai paredzētajos konteineros nedrīkst nonākt bīstamie atkritumi, piemēram, medicīniskie atkritumi (šļirces, tabletes, utml.). Tie nedrīkst sajauties ne ar sadzīves atkritumiem, ne ārī otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem.

Atgādinām, ka Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz ikvienam būt atbildīgam par saviem atkritumiem, kas nozīmē, ka ir jābūt noslēgtam līgumam ar atkritumu apsaimniekotāju. Tāpat arī iesaistoties atkritumu dalītajā vākšanā jeb šķirošanā ir jāievēro noteikumi un norādījumi, kā pareizi šķirot . Atkritumu patvaļīga izmešana vai izmešana tiem neparedzētos konteineros ir vides piesārņošana un piegružošana, par ko, kā par prettiesisku darbību likuma ietvaros ir paredzēts sods -  fiziskajām personām no 70 līdz 1000 eiro, bet juridiskajām personām – 250 līdz 2800 eiro apmērā.