Ieteikt:
Iepirkumi / 26. Jūnijs 2020 11:36 / 307x /

Minerālmateriālu maisījumu iegāde

Publikācijas datums: 26.06.2020.

Iepriekšējā publikācija par šo iepirkumu: nav
Iepirkuma līguma priekšmets: Minerālmateriālu maisījumu iegāde
Identifikācijas numurs: JPJ 2020/7
Nozare: piegāde
Paziņojums par līgumu: Publicēts IUB mājaslapā www.iub.gov.lv
Piedāvājumu iesniegšanas datums: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 7.jūlijam plkst. 15.00.
Materiāli pielikumā:Nolikums

Rezultātu paziņojums

Informācija par izpildītāju: SIA “Energoterms”
Līgumcena (bez PVN): 41 999.99 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums: 10.07.2020.