Ieteikt:
Izsoles / 16. Aprīlis 2018 10:10 / 167x /

NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Publikācijas datums: 16.04.2018.
Nomas objekts: Nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 83, Jēkabpilī
Kadastra nr.: 5601 001 3049 001-01
Platība: 642.0 m2, 1.daļa 341.9 m2 (5 telpas), 2.daļa 342.9 m2 (1 telpa)
Lietošanas mērķis: Saimnieciskā darbība
Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): EUR 0.85 (85 eiro centi) par viena kvadrātmetra nomu mēnesī, bez PVN
Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 23.aprīlim plkst. 15:00
Pieteikuma atvēršanas laiks un vieta: 2018.gada 23.aprīlī, plkst.15:10, SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Līguma darbības termiņš:  5 (pieci) gadi
Izsoles veids: Pirmreizēja rakstiska izsole
Materiāli pielikumā: NOTEIKUMI,  PIETEIKUMS