Ieteikt:
Izsoles / 12. Septembris 2018 10:18 / 174x /

Paziņojums par transportlīdzekļa (atkārtotu) izsoli

Publikācijas datums: 12.09.2018. (“LV”)
Izsolāmās mantas nosaukums: kravas atkritumvedējs MAN 28.314.
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils
Iepazīšanās ar izsoles materiāliem: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 vai pielikuma dokumentā
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 26.septembrim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2018. gada 27.septembrī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 6 720.00 EUR, t.sk. PVN 21% (2002.gads)

Nodrošinājuma apmērs, iemaksas kārtība: Nav
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Samaksas kārtība: Ar pārskaitījumu

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi