Ziemeļu ielā 1 pabeigti būvdarbi un izveidots stāvlaukums
Jēkabpilī uzsākta skeitparka un trenažieru laukuma izbūve
Piedalies
Jēkabpilī atsākti grants ceļu uzturēšanas darbi