Ieteikt:
Tiek uzsākta Strūves parka labiekārtošana
Jaunumi / 17. Novembris 2020 15:16 / 173x /

Tiek uzsākta Strūves parka labiekārtošana

Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības un SIA “Jēkabpils pakalpojumi ” noslēgto līgumu, šonedēļ ir uzsākti labiekārtošanas darbi Strūves parkā, Jēkabpilī.

Šobrīd ir uzsākti apgaismojuma līnijas izbūves darbi, kā rezultātā tiks uzstādītas apgaismojuma laternas parka izgaismošanai. Pēc tam plānots turpināt darbu pie betona bruģakmens taciņu ierīkošanas.

Plānots, ka Strūves parka teritorija tiks labiekārtota gan ar ikdienā nepieciešamās infrastruktūras objektiem – soliņiem, atkritumu urnām, velo novietnēm, gan arī ar aizraujošiem vides objektiem un izzinošām rotaļu ierīcēm.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzsver : "Strūves parks ir Jēkabpils vērtība - ne tikai kā viena no pilsētas zaļajām zonām, bet arī kā nozīmīgs kultūrvēstures objekts. Tajā atrodas unikāls objekts - Strūves ģeodēziskā loka punkts, kas ir iekļauts UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Esmu gandarīts, ka, piedaloties pārrobežu projektā, Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir radusi iespēju veikt ne tikai parka labiekārtošanu, lai tas kļūtu pievilcīgāks un interesantāks gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem, bet arī sakārtot O.Kalpaka laukumu un popularizēt Strūves ģeodēzisko loku arvien plašākā mērogā."

Darbus plānots pabeigt līdz 2021.gada 31.martam.  Kopējās darbu izmaksas infrastruktūras labiekārtošanai sastāda 134 729,67 EUR bez PVN.  

Informācijai: Strūves parka labiekārtošanas darbi tiek veikti Interreg V-A Latvijas– Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta LLI-477 ''Starptautiskā tūristu maršruta “Strūves ģeodēziskais loks” izveide" ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam. Projekta mērķis ir uzlabot Strūves ģeodēzisko loka punktu tūrisma infrastruktūru Latvijā un Lietuvā, lai kultūras mantojums būtu pieejams un pievilcīgs iekļaušanai pārrobežu un starptautiskā tūrisma maršrutos.

Neskaitot labiekārtošanas darbus Strūves parkā, projektā plānotas sekojošas aktivitātes:

·      O.Kalpaka laukuma pārbūve;

·      organizētas mācības 20 tūrisma nozares speciālistiem;

·      organizēti pieredzes apmaiņas braucieni;

·      izveidots starptautisks tūrisma maršruts Somija – Igaunija – Latvija - Lietuva;

·      uzsākta tūrisma kampaņa “Iepazīsti Strūves ģeodēziskā loka punktus!”

·      izveidota interaktīva izstāde un uzņemta filma.

Projekta partneri ir Salas novada pašvaldība un Anyksciai reģionālā parka administrācija (Lietuva). Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir projekta vadošais partneris.

Projekta kopējais finansējums: 913488,01 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 722 933.24 EUR). Jēkabpils pilsētas pašvaldības finansējums: 314 350,97 (t.sk. ERAF finansējums 213 666.76 EUR)