Ieteikt:

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka septembra mēnesī tika veikti labiekārtošanas darbi SIA ‘’JK Namu pārvalde’’ apsaimniekošanā esošā daudzdzīvokļu nama teritorijā Meža ielā 6, Jēkabpilī.

Objektā tika veikti nokalpojušās betona ietves demontāžas darbi, izbūvēta jauna bruģakmens ietve, uzstādītas lietus ūdens novadīšanas teknes un veikti apzaļumošanas darbi. Lai atvieglotu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem iekļūšanu ēkā ar ratiņiem, tika izveidota lēzena uzbrauktuve.

Objekts kopējās izmaksas: 4170,28 EUR ar PVN.

Labiekārtošanas darbi Meža ielā 6


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka pēc Jēkabpils sporta centra pasūtījuma tika veikti aktīvās atpūtas kalna piebraucamā ceļa remontdarbi Jēkabpils Mežaparkā. 

‘’Ceļa remontdarbu laikā tika sakārtota lietus ūdens novadīšana no braucamās daļas, izrokot sāngrāvjus un iebūvējot divas caurtekas lietus ūdens novadīšanai. Derīgo materiālu no sāngrāvjiem izmantojām esošā ceļa paaugstināšanai atsevišķos posmos, kā arī iesēdumu izlīdzināšanai. Vieglā autotransporta pārvietošanās joslas virskārta tika izbūvēta no dolomīta šķembu maisījuma,’’ skaidro uzņēmuma ceļu būvinženieris Aigars Začests.

Piebraucamā ceļa remontdarbi tika veikti, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtu piekļuvi pie Radžu ūdenskrātuves peldvietām, aktīvās atpūtas un ugunskura vietām.

Darbi pabeigti augusta beigās.

Kopējās darbu izmaksas ir 10 492,81 eiro ar PVN.

Aktīvās atpūtas kalna piebraucamā ceļa remonts Mežaparkā


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 26.augustā tika pabeigti auto stāvlaukuma izbūves darbi Palejas ielā 15A, Jēkabpilī.

Kā iepriekš ziņots, šī gada jūlija sākumā tika uzsākti auto stāvlaukuma jaunbūves  būvdarbi un lietus ūdens kanalizācijas izbūve Palejas ielā 15A, lai pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma labiekārtotu pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” auto novietošanas laukumu un sakārtotu notekūdeņu sistēmu.

Uzņēmuma ceļu būves inženieris Aigars Začests skaidro: “Bija svarīgi darbus pabeigt līdz Zinību dienai, un tas ir izdevies. Būvdarbu laikā tika veikti visi nepieciešamie pamata sagatavošanas darbi, ieskaitot esošo pazemes kabeļu iečaulošanu. Tika veikta betona apmaļu izbūve, stāvlaukuma asfaltēšana un bruģēšana, tajā skaitā arī laukakmens bruģa ieklāšana, horizontālo apzīmējumu uzklāšanu, ceļa zīmju uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana un gājēju taciņas izbūve. Objektā bija nepieciešams izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, lai nodrošinātu pareizu notekūdeņu novadīšanu no jaunizveidotā stāvlaukuma.‘’

Līgumā tika paredzēts, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019.gada 30.septembrim.

Būvdarbu kopējās izmaksas – 29 591,38 EUR ar PVN.
 

 

Stāvlaukums Palejas ielā 15A, Jēkabpilī.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka jūlija sākumā tika uzsākti auto stāvlaukuma izbūves darbi Palejas ielā 15, lai pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma labiekārtotu pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” auto novietošanas laukumu.

Šobrīd stāvlaukumā ir veikti pamata sagatavošanas darbi, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, veikti elektrokabeļu čaulošanas darbi un notiek betona apmaļu izbūve.

Līdz darbu izpildes termiņa beigām paredzēts veikt stāvlaukuma asfaltēšanas un bruģēšanas darbus, tajā skaitā arī laukakmens bruģakmens ieklāšanu, kā arī  horizontālo apzīmējumu uzklāšanu, teritorijas labiekārtošanu un gājēju taciņas izbūvi.
 

Stāvlaukuma izbūve Palejas ielā 15, Jēkabpilī.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka pagājušajā nedēļā tika pabeigti auto stāvlaukuma izbūves darbi Jēkabpilī, Brīvības ielā 105, iepretim Jēkabpils Romas katoļu baznīcai. Darbi tika uzsākti  3. jūnijā, un kā paredzētais būvdarbu izpildes termiņš tika noteikts 2019. gada 30. augusts.

‘’Atbilstoši tehniskajam projektam, būvobjektā tika veikta nederīgās grunts noņemšana un izbūvētā jauna konstruktīvā kārta. Lietus ūdens novadīšanai, izbūvētas betona teknes. Veikti stāvlaukuma asfaltēšanas, marķēšanas un labiekārtošanas darbi, kā arī uzstādītas nepieciešamās ceļa zīmes’’ stāsta uzņēmuma ceļu būvinženieris Aigars Začests.

Objekta infrastruktūras sakārtošana tika īstenota pateicoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības atbalstam.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 19. jūnijā tiks uzsākti tranšejas asfaltēšanas darbi Andreja Pormaļa ielā, Jēkabpilī. Darbi tiks veikti Būvprojekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, IV kārta” ietvaros.

“Darbus būvprojektā veiksim kā SIA “Jēkabpils PMK” apakšuzņēmēji. Izpildes termiņš ir šī gada 2. jūlijs, bet plānojam, ka darbus Andreja Pormaļa ielas posmā varēsim pabeigt arī ātrāk. Autovadītājus aicinām uzmanīgi sekot līdzi satiksmi regulējošajām ceļa zīmēm, kas norāda, kā apbraukt būvdarbu zonu. Minēto posmu varēs apbraukt pa Jēkaba ielu, Jauno ielu un tālāk pa Viestura ielu,” skaidro SIA “Jēkabpils pakalpojumi” ceļu būvinženieris Aigars Začests.

Sīkāk ar satiksmes kustības organizācijas shēmu var iepazīties pielikumā.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 3. jūnijā Jēkabpilī, Brīvības ielā 105 uzsākti auto stāvlaukuma izbūves darbi. Būvdarbu izpildes termiņš ir 2019. gada 30. augusts.
“Šobrīd būvobjektā jau veikti sākotnējie sagatavošanas darbi, un notiek nederīgās grunts noņemšana. Līdz darbu izpildes termiņa beigām tiks veikti stāvlaukuma asfaltēšanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana un horizontālo apzīmējumu uzklāšana, kā arī teritorijas labiekārtošana,” stāsta uzņēmuma ceļu būvinženieris Aigars Začests.

Kopējās darbu izmaksas ir 23793,31 Eiro ar PVN


Zemgales ielas atjaunošana Jēkabpilī

(2018. gada jūlijs- novembris )

 

 


Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielas pārbūves darbu laikā

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka sakarā ar līgumu “Objekta “Zemgales ielas atjaunošana, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un būvniecība” jūlijā tiks uzsākti būvdarbi Zemgales ielā.

Zemgales ielas būvniecības ietvaros tiks atjaunots ielas asfaltbetona segums, nobrauktuves uz Jauno, Viesītes, Dignājas un Ābeļu ielām, nobrauktuves uz ielai pieguļošajiem īpašumiem, izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli, un atjaunots gājēju un velosipēdistu celiņš.

Rekonstrukcijas darbu laikā sākotnēji tiks slēgts Zemgales ielas posms no krustojuma ar Ābeļu ielu līdz SIA “Jēkabpils pakalpojumi” teritorijai. Darbu otrajā posmā tiks slēgti Zemgales ielas krustojumi ar Jauno ielu un Viesītes ielu. Satiksmes ierobežojumi Zemgales ielā plānoti līdz šī gada 30. novembrim. Autovadītājiem lūgums būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm!

Objekta “Zemgales ielas atjaunošana Jēkabpilī” būvdarbu kopējās izmaksas ir 158 391,20 eiro bez PVN