Ieteikt:
Adrese Zemgales ielā 24/1, Jēkabpils, Latvija, LV-5201
E-Pasts: jekpak@jekpak.lv
Tālrunis: +371 65 237 664

Rakstiet mums:

* Jūsu vārds, e-pasts un tālrunis tiek pieprasīts, lai mēs varētu ar Jums sazināties un sniegt atbildi uz Jūsu jautājumu.

Rekvizīti

SIA “Jēkabpils pakalpojumi”
Zemgales ielā 24/1, Jēkabpils, 
LV-5201
PVN reģ. nr.: LV45403006010

AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X009
Konts: LV80UNLA0009003467779

AS “SWEDBANK”
Kods: HABALV22
Konts: LV02HABA0551005093451

AS “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Konts: LV27PARX0012479040001

Kontakti

Guntars LEITĀNS

Valdes priekšsēdētājs

Līga BAIKA

Datu uzskaites operatore

+371 25744435 
rekini@jekpak.lv

Ingars Krūmiņš

Ceļu būvinženieris

+371 26633434
ingars.krumins@jekpak.lv

Santa KŪLĪTE

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sandra KALVĀNE

Lietvede, ekonomiste

Inita Zaķe

Atkritumu apsaimniekošanas speciāliste

Svetlana ZVAIGZNE

Galvenā grāmatvede

Inguna Avotiņa

Teritoriju apsaimniekošanas speciāliste

Aigars Začests

Ceļu būvinženieris

Tatjana Moisejenkova

Dzīvnieku patversmes kopēja

Dinis Sakovičs

Klaiņojošo dzīvnieku ķērājs

Eva Mūrniece

Jēkabpils kapu pārzine

Aigars Pomazanovs

Mehānikas inženieris

Darba laiks

P, O, T, C. P.
8.00–12.00; 13.00–17.00