PAR PIEKABES BAGELA BA 4000 IZSOLI

Publikācijas datums: 21.10.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: piekabe Bagela BA 4000
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 3. novembrim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 4. novembrī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 9500.00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi) bez PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti:  Pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis piekabes nosacīto, sākuma cenu  9500,00 EUR (deviņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi)


Paziņojums par automašīnas Ford Focus (2008. gads) izsoli

Izsolāmās mantas nosaukums: Automašīna Ford Focus (2008. gads), Reģistrācijas Nr. KE6347
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 9. jūnijam plkst. 12.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 9. jūnijā plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) tai skaitā PVN 21% 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: IZSOLES NOTEIKUMI

Izsoles rezultāti: Pārdots vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš nosolījis automašīnas nosacīto, sākuma cenu  750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi)


Paziņojums par atkārtotu transportlīdzekļa Volvo V70 izsoli

Publikācijas datums: 13.04.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: transportlīdzeklis Volvo V70
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 29. aprīlim plkst. 11.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 29. aprīlī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 2030,00 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit euro 00 centi) tai skaitā PVN 21% 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Pārdots izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu (augstākā piedāvātā cena: 2530,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro, 00 centi))


Paziņojums par Kravas automašīnas- pašizgāzēja izsoli

Publikācijas datums: 5.04.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: Kravas automašīna- pašizgāzējs (transportlīdzeklim ir dzinēja defekts)
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 14. aprīlim plkst. 12:00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 14. aprīlī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 750.00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro 00 centi) ar PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Noslēgts pirkšanas- pārdošanas līgums (Augstākā piedāvātā cena: 800.00 (astoņi simti eiro, 00 centi); līguma noslēgšanas datums: 19.04.2022.)


Paziņojums par Volvo V70 izsoli

Publikācijas datums: 30.03.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: transportlīdzeklis Volvo V70
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš zvanot pa tālruni 26552548 (mehānikas inženieris)
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 8. aprīlim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 11. aprīlī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 2900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro 00 centi) tai skaitā PVN 21% 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Izsole nav notikusi, sakarā ar to, ka netika saņemts neviens pieteikums.


Paziņojums par piekabes Bagela BA 4000 izsoli

Publikācijas datums: 25.03.2022.
Izsolāmās mantas nosaukums: piekabe Bagela BA 4000
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 4. aprīlim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2022. gada 5. aprīlī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 9100.00 EUR (deviņi tūkstoši simts euro 00 centi) bez PVN. 
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Izsoles solis: EUR 50.00 (piecdesmit euro 00 centi)

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Izsole nav notikusi, sakarā ar to, ka netika saņemts neviens pieteikums.


Paziņojums par nedzīvojamo telpu Raiņa ielā 83, Jēkabpilī nomas izsoli

Publikācijas datums: 3.03.2022.
Nomas telpas: Nedzīvojamas telpas Raiņa ielā 83, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. Nodalīta telpa ar atsevišķu ieeju un kopējo platību 188,6 m2

Nomas līguma termiņš: 3 (trīs) gadi ar iespēju pagarināt
Iepazīšanās ar nomas tiesību izsoles materiāliem:  pielikuma dokumentā
Nekustamā īpašuma apskates vieta, laiks: Iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni +371 28306068, vai rakstot ieva.kancane@jekpak.lv
Pieteikumu iesniegšana: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 10. martam plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi"  Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā vai sūtot uz e-pastu ieva.kancane@jekpak.lv
Izsoles sākumcena, solis: EUR 0,85 (85 eiro centi) par viena kvadrātmetra nomu mēnesī, bez PVN. Minimālais solis ir EUR 0,05 (pieci eiro centi)  
Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli
 

Izsoles rezultāti:    Noslēgts līgums (Augstākās nomas maksas piedāvātājs: SIA DL Konstrukcijas; pretendenta piedāvātā nomas maksa: 0,90 (€ m2/mēn); līguma noslēgšanas datums: 16.03.2022.)
 


Paziņojums par iekrāvēja – hidromanipulatora rezerves daļu izsoli

Publikācijas datums: 24.11.2021.
Izsolāmās mantas nosaukums: Iekrāvēja- hidromanipulatora rezerves daļas (strēle, hidrocilindri, sadalītājs)
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, Jēkabpils novads
Iepazīšanās ar izsoles materiāliem:  pielikuma dokumentā
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 13. decembrim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2021. gada 14.decembrī plkst. 14.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: EUR 430.00 (četri simti trīsdesmit euro, 00 centi), t.sk. PVN 21%. 

Izsoles dalības maksa: EUR 20.00 (duvdesmit euro, 00 centi)
Nodrošinājuma apmērs: EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi)
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Samaksas kārtība: Ar pārskaitījumu

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi

Izsoles rezultāti: Izsole nav notikusi, sakarā ar to, ka netika saņemts neviens pieteikums.