Paziņojums par transportlīdzekļa (atkārtotu) izsoli

Publikācijas datums: 12.09.2018. (“LV”)
Izsolāmās mantas nosaukums: kravas atkritumvedējs MAN 28.314.
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils
Iepazīšanās ar izsoles materiāliem: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 vai pielikuma dokumentā
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 26.septembrim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2018. gada 27.septembrī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 6 720.00 EUR, t.sk. PVN 21% (2002.gads)

Nodrošinājuma apmērs, iemaksas kārtība: Nav
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Samaksas kārtība: Ar pārskaitījumu

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi


Paziņojums par transportlīdzekļu (atkārtotu) izsoli

Publikācijas datums: 06.09.2018.
Izsolāmās mantas nosaukums: pasažieru furgons Opel Combo; kravas kastes Volkswagen Transporter.
Atrašanās vieta: Zemgales iela 24/1, Jēkabpils
Iepazīšanās ar izsoles materiāliem: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 vai pielikuma dokumentā
Izsolāmās mantas apskates vieta, laiks: Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00
Pieteikumu reģistrācija: Pieteikums jāiesniedz līdz š.g. 11.septembrim plkst. 16.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" lietvedībā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Izsoles vieta, laiks: Izsole notiks 2018. gada 12.septembrī plkst. 15.00 SIA "Jēkabpils pakalpojumi" administratīvajā ēkā (2. stāvā) Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī

Nosacītā cena: 
Opel Combo - 720.00 EUR, t.sk. PVN 21% (2004.gads)
Volkswagen Transporter - 640.00 EUR, t.sk. PVN 21% (1996.gads)

Nodrošinājuma apmērs, iemaksas kārtība: Nav
Izsoles veids: Mutiska atklāta izsole ar augšupejošu soli
Samaksas kārtība: Ar pārskaitījumu

Materiāli pielikumā: Izsoles noteikumi


NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Publikācijas datums: 16.04.2018.
Nomas objekts: Nedzīvojamās telpas Raiņa ielā 83, Jēkabpilī
Kadastra nr.: 5601 001 3049 001-01
Platība: 642.0 m2, 1.daļa 341.9 m2 (5 telpas), 2.daļa 342.9 m2 (1 telpa)
Lietošanas mērķis: Saimnieciskā darbība
Nosacītā nomas maksa (izsoles sākumcena): EUR 0.85 (85 eiro centi) par viena kvadrātmetra nomu mēnesī, bez PVN
Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 23.aprīlim plkst. 15:00
Pieteikuma atvēršanas laiks un vieta: 2018.gada 23.aprīlī, plkst.15:10, SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī
Līguma darbības termiņš:  5 (pieci) gadi
Izsoles veids: Pirmreizēja rakstiska izsole
Materiāli pielikumā: NOTEIKUMI,  PIETEIKUMS