Ieteikt:

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka jūnijā tika veikti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu mājas teritorijā Meža ielā 10, Jēkabpilī.

Labiekārtošanas darbu ietvaros objektā tika veikta daudzdzīvokļu  ēkas galvenās ieejas pārbūve: nolietotā betona lieveņa konstrukciju demontāža, un to vietā izbūvēta jauna bruģakmens ietve.  Uzstādītas arī lietus ūdens novadīšanas teknes un veikti apzaļumošanas darbi objektam piegulošajā teritorijā.  Lai atvieglotu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem iekļūšanu ēkā ar ratiņiem, tika izveidota lēzena uzbrauktuve.

Darbi tika veikti pēc  ‘’SIA JK Namu pārvalde’’ pasūtījuma, un uzņēmuma sabiedrisko attiecību speciāliste skaidro: “Darbi notika, izmantojot mājas uzkrājumus un vadoties pēc dzīvokļu īpašnieku vēlmēm, kuri līdz ar to ieguvuši sakārtotu vidi, kurā strādāt, atpūsties un dzīvot. Mēs atzinīgi vērtējam mājas iedzīvotāju vēlmi dzīvot sakārtotā vidē, tāpēc aicinām viņus lemt, ko remontēt un kā uzturēt savu māju.”

Objekts kopējās izmaksas: 5342.09 EUR ar PVN.

Labiekārtošana Meža ielā 10, Jēkabpilī.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi”  informē, ka maija sākumā tika pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” teritorijā, Meža ielā 12, Jēkabpilī.

Iepretim pagājušajā gada nogalē atjaunotajām pastaigu taciņām, šogad tika veikta arī tām piegulošā laukuma pārbūve. Esošais laukuma segums bija laika gaitā nokalpojis un zaudējis gan savu pievilcību, gan kļuvis funkcionāli nedrošs pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.

Darbu gaitā tika demontēts bojātais segums un noņemts nederīgais materiāls. Tā vietā tika atjaunots pamats un izbūvēts betona bruģakmens laukums, kā arī veikti apzaļumošanas darbi vietās, kur tas bija paredzēts.   

Darbi tika veikti pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma. Kopējās darbu izmaksas ir 12 395 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

PII "Zvaigznīte", Meža iela 12.


SIA „Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka, turpinot attīstīt un labiekārtot alternatīvo sporta veidu iespējas Jēkabpils pilsētā, 21. aprīlī iepretim pērn izbūvētajai Pump truck velotrasei Filozofu ielā 15 tika uzsākti darbi pie skeitparka un āra vingrošanas un trenažieru laukuma izbūves.

Tuvākajā laikā trenažieru laukumā tiks veikti pamata sagatavošanas darbi. Laukumā plānots veikt bruģēšanas darbus un uzstādīt specializētu gumijas segumu. Darbu noslēdzošajā posmā tiks uzstādīti vairāki āra trenažieri. Tāpat arī iepretim velotrasei tiks labiekārtots asfaltēts laukums skeitparka vajadzībām, kurā tiks uzstādītas vairākas konstrukcijas/rampas.  

Līgumā paredzētās darbu kopējās izmaksas skeitparka laukuma izbūvei ir 63 tūkstoši eiro ar PVN, savukārt vingrošanas laukumam – 42 tūkstoši eiro ar PVN. Darbu izpildes termiņš ir 2020.gada 31.jūlijs.

 

 


SIA „Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šā gada martā ir noslēgts līgums ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību par divu jaunu stāvlaukumu izbūvi pilsētas mikrorajonu iedzīvotāju vajadzībām.

Automašīnu stāvlaukumi tiks izbūvēti Viesītes ielā un Neretas ielā 37B daudzdzīvokļu ēku piegulošajās teritorijās, lai nodrošinātu mikrorajonos dzīvojošajiem iedzīvotājiem papildus auto novietošanas iespējas.

Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti jau martā.

Līgumā paredzētās objektu izmaksas: Viesītes ielas stāvlaukuma izbūve – 22346,30 EUR ar PVN, Neretas ielas stāvlaikuma kopējās izmaksas paredzētas 10611,70 EUR ar PVN.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi”  informē, ka 20.novembrī tika pabeigti teritorijas labiekārtošanas darbi pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaigznīte” teritorijā, Meža ielā 12, Jēkabpilī.

Bērnudārza pastaigu un atpūtas laukuma taciņas bija nokalpojušas un bojātas, tāpēc darbu gaitā tika veikta esošā asfalta seguma un nederīgā materiāla demontāža. To vietā tika izbūvētas jaunas betona bruģakmens taciņas, lai bērniem būtu droša un sakārtota vide ikdienas pastaigu laikā. Pēc taciņu izbūves, tika veikti apzaļumošanas darbi to pieguļošajā teritorijā.

Darbi tika veikti pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma. Kopējās darbu izmaksas ir 14393,38 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.

Meža iela 12, PII "Zvaigznīte"


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas darbu ietvaros veikti remonta darbi Kaļķu ielas posmam starp Brīvības un Dzirnavu ielām Jēkabpilī.

“Remonta laikā veikta asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfalta seguma remonts un asfalta virskārtas atjaunošana. Veikta ceļu nomaļu grunts uzauguma noņemšana, nomaļu uzpildīšana, tās paplašinot, tādējādi izveidojot kabatas autotransporta stāvēšanai,’’ stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Guntars Leitāns.

Remontdarbu kopējās izmaksas: 11 873.06 EUR bez PVN.

Remontdarbi Kaļķu ielā


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka septembra mēnesī tika veikti labiekārtošanas darbi SIA ‘’JK Namu pārvalde’’ apsaimniekošanā esošā daudzdzīvokļu nama teritorijā Meža ielā 6, Jēkabpilī.

Objektā tika veikti nokalpojušās betona ietves demontāžas darbi, izbūvēta jauna bruģakmens ietve, uzstādītas lietus ūdens novadīšanas teknes un veikti apzaļumošanas darbi. Lai atvieglotu daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem iekļūšanu ēkā ar ratiņiem, tika izveidota lēzena uzbrauktuve.

Objekts kopējās izmaksas: 4170,28 EUR ar PVN.

Labiekārtošanas darbi Meža ielā 6


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka pēc Jēkabpils sporta centra pasūtījuma tika veikti aktīvās atpūtas kalna piebraucamā ceļa remontdarbi Jēkabpils Mežaparkā. 

‘’Ceļa remontdarbu laikā tika sakārtota lietus ūdens novadīšana no braucamās daļas, izrokot sāngrāvjus un iebūvējot divas caurtekas lietus ūdens novadīšanai. Derīgo materiālu no sāngrāvjiem izmantojām esošā ceļa paaugstināšanai atsevišķos posmos, kā arī iesēdumu izlīdzināšanai. Vieglā autotransporta pārvietošanās joslas virskārta tika izbūvēta no dolomīta šķembu maisījuma,’’ skaidro uzņēmuma ceļu būvinženieris Aigars Začests.

Piebraucamā ceļa remontdarbi tika veikti, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtu piekļuvi pie Radžu ūdenskrātuves peldvietām, aktīvās atpūtas un ugunskura vietām.

Darbi pabeigti augusta beigās.

Kopējās darbu izmaksas ir 10 492,81 eiro ar PVN.

Aktīvās atpūtas kalna piebraucamā ceļa remonts Mežaparkā


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka 26.augustā tika pabeigti auto stāvlaukuma izbūves darbi Palejas ielā 15A, Jēkabpilī.

Kā iepriekš ziņots, šī gada jūlija sākumā tika uzsākti auto stāvlaukuma jaunbūves  būvdarbi un lietus ūdens kanalizācijas izbūve Palejas ielā 15A, lai pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma labiekārtotu pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” auto novietošanas laukumu un sakārtotu notekūdeņu sistēmu.

Uzņēmuma ceļu būves inženieris Aigars Začests skaidro: “Bija svarīgi darbus pabeigt līdz Zinību dienai, un tas ir izdevies. Būvdarbu laikā tika veikti visi nepieciešamie pamata sagatavošanas darbi, ieskaitot esošo pazemes kabeļu iečaulošanu. Tika veikta betona apmaļu izbūve, stāvlaukuma asfaltēšana un bruģēšana, tajā skaitā arī laukakmens bruģa ieklāšana, horizontālo apzīmējumu uzklāšanu, ceļa zīmju uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana un gājēju taciņas izbūve. Objektā bija nepieciešams izbūvēt jaunu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, lai nodrošinātu pareizu notekūdeņu novadīšanu no jaunizveidotā stāvlaukuma.‘’

Līgumā tika paredzēts, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019.gada 30.septembrim.

Būvdarbu kopējās izmaksas – 29 591,38 EUR ar PVN.
 

 

Stāvlaukums Palejas ielā 15A, Jēkabpilī.


SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka jūlija sākumā tika uzsākti auto stāvlaukuma izbūves darbi Palejas ielā 15, lai pēc Jēkabpils pilsētas pašvaldības pasūtījuma labiekārtotu pirmsskolas izglītības iestādes “Kāpēcītis” auto novietošanas laukumu.

Šobrīd stāvlaukumā ir veikti pamata sagatavošanas darbi, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, veikti elektrokabeļu čaulošanas darbi un notiek betona apmaļu izbūve.

Līdz darbu izpildes termiņa beigām paredzēts veikt stāvlaukuma asfaltēšanas un bruģēšanas darbus, tajā skaitā arī laukakmens bruģakmens ieklāšanu, kā arī  horizontālo apzīmējumu uzklāšanu, teritorijas labiekārtošanu un gājēju taciņas izbūvi.
 

Stāvlaukuma izbūve Palejas ielā 15, Jēkabpilī.