Ieteikt:

Maksas pakalpojumi:

1 Izziņas izsniegšana 1.46 ar PVN
2 Kapliča/ diennakts
Saldētavai
4.00 ar PVN
3 Kapliča izvadīšanai
Procesijai
30.00 ar PVN

SIA ‘’Jēkabpils pakalpojumi’’ informē, ka pagājušajā nedēļa Kapeles kapos pie atkritumu laukuma tika uzstādīta videonovērošanas kamera, kas kontrolēs notiekošo kapu teritorijas atkritumu laukumā. Sadarbojoties ar pašvaldības kārtībniekiem, būs iespējams noskaidrot to cilvēku personības, kas pie kapu atkritumiem negodprātīgi atstāj dažādus sadzīves atkritumus, tajā skaitā automašīnu riepas, elektropreces u.c. nepiemērotus atkritumus.

SIA ‘’Jēkabpils pakalpojumi“ teritoriju apsaimniekošanas speciāliste Inguna Avotiņa, uzsver: ’’Jau ilgāku laiku cīnāmies ar to, ka Kapeles kapos pie atkritumu konteineriem negodprātīgi tiek izmesta dažāda sadzīves tehnika, automašīnu riepas un citi sadzīves atkritumi, tāpēc nolēmām, ka, lai cīnītos ar šādu negodprātīgu rīcību, tiks uzstādītas videonovērošanas kameras, kuras fiksēs pārkāpumus. Uzstādījām arī brīdinājuma zīmes, par to, ka šeit notiek videonovērošana.”

Atgādinām, ka  kapu konteineros drīkst mest tikai kapu atkritumus – sveces, maisiņus, vāzes, drātis, lentas, skujas, smiltis, lapas, ziedus.  

Ņemot vērā, ka konkrētajā kapu atkritumu teritorijā tiek izmestas dažādas elektropreces un riepas, atgādinām, ka šīs nevajadzīgās lietas iespējams nodot atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī. (Elektropreces tiek pieņemtas bez maksas, bet tām jābūt neizjauktā stāvoklī!)


Uzkopjot kapus, aicina šķirot kapu atkritumus!

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja šķirot kapu atkritumus Jēkabpils pilsētas kapos. Kopumā Jēkabpils pilsētas kapu teritorijā uzstādīti 7 biomasas konteineri/ atkritumu laivas, un 7 konteineri kapu atkritumiem (sveces, vāzes u.c.). Šķirošanas konteineri atrodas uz kapu galvenās ejas blakus jaunajai kapličai. Plānots, ka ar laiku šādi šķirošanas konteineri tiks uzstādīti arī pārējā kapu teritorijā.

Atgādinām:

  • BIOMASAS konteinerā ir jāizmet skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi. Biomasas konteinerā nedrīkst mest plastmasas puķes, plastmasas maisiņus, sveces, piķu podus, vāzes, cimdus.
  • Konteinerā KAPU ATKRITUMIEM jāizmet sveces, plastmasas maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt. Tajā nedrīkst izmest skujas, smiltis, dabīgos ziedus!


Tīras biomasas nodošana sadzīves atkritumu poligona «Dziļā vāda» kompostā, izmaksā 10,33 eiro ar PVN par tonnu. Ja kapu atkritumi netiek šķiroti, un biomasa tiek izvesta kopā ar vāzēm, maisiņiem, svecēm u.c., cena par tonnu ir 90,94 eiro ar PVN. Rīkosimies atbildīgi un taupīsim pašvaldības līdzekļus!


Veikta daļēja Jēkabpils pilsētas kapu digitalizācija

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, Jēkabpils pilsētas kapos šogad veikta daļēja kapu digitalizācija, ko nodrošināja uzņēmums SIA "Cemety".
Jēkabpils pilsētas kapu apsaimniekotājs SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka šobrīd digitalizācija veikta Jēkabpils kapsētas luterāņu zonā (6ha platībā). Uzņēmuma darbinieki cer, ka tuvākajā laikā būs iespēja veikt pilnīgu Jēkabpils kapu digitalizāciju, kuras rezultātā gan iedzīvotājiem, gan kapu apsaimniekotājam būtu atvieglota informācijas ieguve par brīvajām
apbedījumu vietām, kā arī sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas.
Kapu digitalizācijas ietvaros veikta kapsētas luterāņu zonas kartēšana,
kapavietu uzskaite, numurēšana, apbedījumu foto fiksācija, izveidota karte un datu bāze, kura ir apskatāma interneta vietnē www.cemety.lv Izveidotais pakalpojums ir izmantojams gan sadzīves situācijās, gan kā vitāli nozīmīgs pakalpojums- informācijas avots dzimtas koku veidotājiem, vēsturniekiem un novadpētniekiem.
Šobrīd joprojām notiek darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt SIA "Jēkabpils pakalpojumi" kapu pārzini pa tālruni 20027341, vai nosūtot informāciju elektroniski kapi@jekpak.lv