Ieteikt:
Iepirkumi / 24. Jūlijs 2018 09:41 / 178x /

Ceļu būvmateriālu (asfalts) iegāde SIA „Jēkabpils pakalpojumi” vajadzībām

Publikācijas datums: 24.07.2018.
Iepriekšējā publikācija par šo iepirkumu: nav
Iepirkuma līguma priekšmets: Ceļu būvmateriālu (asfalts) iegāde SIA „Jēkabpils pakalpojumi” vajadzībām
Identifikācijas numurs: JPJ 2018/11
Nozare: piegāde
Paziņojums par līgumu: Publicēts IUB mājaslapā www.iub.gov.lvwww.eis.gov.lv
Piedāvājumu iesniegšanas datums: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 14.augustam, plkst. 14.00..
Materiāli pielikumā: Nolikums

Rezultātu paziņojums

Informācija par izpildītāju: Vispārīgā vienošanās ar SIA “Krustpils”, SIA “Ošukalns”, SIA “Saldus ceļinieks”
Līgumcena (bez PVN): 78564.00 EUR
Lēmuma pieņemšanas datums: 20.08.2018.