Ieteikt:
Iepirkumi / 07. Janvāris 2020 08:41 / 105x /

Tehniskā sāls piegāde uzņēmuma vajadzībām

Publikācijas datums: 07.01.2020.
Iepriekšējā publikācija par šo iepirkumu: nav
Iepirkuma līguma priekšmets: Tehniskā sāls piegāde uzņēmuma vajadzībām
Identifikācijas numurs: JPJ 2020/1
Nozare: piegāde
Paziņojums par līgumu: Publicēts IUB mājaslapā WWW.iub.gov.lv
Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 17.janvāris, līdz plkst. 15:00.
Materiāli pielikumā: Nolikums,  
                                        Jautājums/atbilde

Rezultātu paziņojums

Informācija par izpildītāju: Iepirkums pārtraukts. Pasūtītājam ir zudusi vajadzība pēc šāda iepirkuma.
Līgumcena (bez PVN): 
Lēmuma pieņemšanas datums: 24.01.2020.