Mauriņa traktora iegāde
NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLE
Ceļu būvmateriālu (šķembas) iegāde
Tehnikas noma darbam būvobjektos
Lietotas kravas automašīnas ar manipulatoru iegāde
Atkritumu konteineru iegāde