Ieteikt:

Laukuma labiekārtošana Meža ielā 12, PII ''Zvaigznīte''.