Būvdarbi skeitparka un trenažieru laukumā norit veiksmīgi
Grants seguma ielās tiek veikta ceļa nomaļu apauguma noņemšana
Līdz 9.jūnijam klienti klātienē netiek pieņemti!
Pabeigti labiekārtošanas darbi PII “Zvaigznīte” teritorijā