Grants seguma ielās tiek veikta ceļa nomaļu apauguma noņemšana
Līdz 9.jūnijam klienti klātienē netiek pieņemti!
Pabeigti labiekārtošanas darbi PII “Zvaigznīte” teritorijā
Ziemeļu ielā 1 pabeigti būvdarbi un izveidots stāvlaukums