Tiek uzsākta Strūves parka labiekārtošana
Atjaunots ceļa posms Torņa ielā
Pabeigti būvdarbi skeitparka un āra trenažieru laukumā
Būvdarbi skeitparka un trenažieru laukumā norit veiksmīgi