Jēkabpilī tiek veikti sadzīves atkritumu konteineru dezinficēšanas darbi
Strūves parkā nozāģētas nokaltušās gobas
Norit auto stāvlaukuma izbūves darbi Palejas ielā 15
Pabeigti auto stāvlaukuma izbūves darbi Brīvības ielā 105
Par atkritumu šķirošanas laukumu Zemgales ielā 24/1