Līdz 9.jūnijam klienti klātienē netiek pieņemti!
Pabeigti labiekārtošanas darbi PII “Zvaigznīte” teritorijā
Uzsākta zāles pļaušanas sezona Jēkabpils pilsētā
Ziemeļu ielā 1 pabeigti būvdarbi un izveidots stāvlaukums
Skeitparka laukuma asfaltēšanas darbi, Jēkabpilī