Veikti remontdarbi Kaļķu ielā
Veikti labiekārtošanas darbi daudzdzīvokļu mājas teritorijā Meža ielā 6
Radošais konkurss skolēniem
Ielu apgaismojuma uzturēšana un remonts
Iedzīvotāju ērtībai veikts aktīvās atpūtas kalna piebraucamā ceļa remonts Jēkabpils Mežaparkā
 Jēkabpils dzīvnieku patversmes iemītnieki skumst un gaida saimniekus