Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Jēkabpils pilsētā
Jēkabpilī atsākti grants ceļu uzturēšanas darbi
Ārkārtējās situācijas laikā Jēkabpils pilsētas kapos bēru ceremonijas notiks tikai ārā
Noteikumi, kā rīkoties ar sadzīves atkritumiem Covid-19 risku mazināšanai
Jēkabpilī tiks izbūvēti divi jauni stāvlaukumi dzīvojamo māju rajonos
Tehnikas noma darbam būvobjektos