Jēkabpilī uzsākta skeitparka un trenažieru laukuma izbūve
Piedalies
Jēkabpilī tiek veikta grants ielu apstrāde ar atputekļošanas materiālu
Horizontālo ceļa apzīmējumu krāsošana Jēkabpils pilsētā