Noslēdzies konkurss skolēniem “Šķiro un radi!
Uzkopjot kapus, aicina šķirot kapu atkritumus
Jēkabpilī veic Daugavas kreisā krasta upes palienes attīrīšanu no apauguma
Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas Jēkabpilī
Izgaismots Kena parka tiltiņš