Būvdarbi skeitparka un trenažieru laukumā norit veiksmīgi
Grants seguma ielās tiek veikta ceļa nomaļu apauguma noņemšana
Līdz 9.jūnijam klienti klātienē netiek pieņemti!
Pabeigti labiekārtošanas darbi PII “Zvaigznīte” teritorijā
Uzsākta zāles pļaušanas sezona Jēkabpils pilsētā