Jēkabpilī tiek veikta konteineru mazgāšana un dezinficēšana
Veikti daudzdzīvokļu mājas ieejas zonas remontdarbi Meža ielā 10
Minerālmateriālu maisījumu iegāde
Aicinām šķirot arī kapu atkritumus!